Rural Jordà

Avís Legal i Política de Privacitat

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Conforme la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, (des d’ara, la LSSICE) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, General de Protecció de dades, (des d’ara, la RGPD), es posa en coneixement de l’usuari que accedeix a la pàgina web amb el domini, “www.ruraljorda.cat (des d’ara, l’Usuari), que el seu propietari és Josep M Saumell Calaf, amb DNI 39660742W, i direcció de correo electrònic info@ruraljorda.cat

Rural Jordà, com a casa de poble compartida,  està inscrit al Registre de Turisme de Catalunya amb el nº PT – 00252

 

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’ús tenen per objecte regular l’ús dels serveis que EL TITULAR posa a la disposició dels Usuaris del lloc web www.ruraljorda.cat.

EL TITULAR pot oferir a través del mateix, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del mateix per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en els llocs web del TITULAR.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del TITULAR o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part d’aquest lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. EL TITULAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu elec-

trònic info@ruraljorda.cat

 

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del TITULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitant, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per la Llei.

EL TITULAR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferts en el mateix.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web, sense autorització explicita,  constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del TITULAR o del titular dels mateixos.

En qualsevol cas, el TITULAR autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que tinguin com a destí aquesta pàgina web sempre que quedi constància de l’identitat del seu propietari, no vulneri la legislació vigent i les pàgines o llocs de la Xarxa a través de les quals es realitzi l’enllaç no atemptin a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i siguin respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells altres principis i valors recollits en l’article 8 de la LSSICE.

El TITULAR es reserva el dret a sol·licitar a l’Usuari la retirada dels enllaços o links cap a la web en qualsevol moment o sota qualsevol circumstància.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 RESPONSABILITAT PER L’ÚS DEL WEB

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant EL TITULAR, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, no obstant això, EL TITULAR no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra EL TITULAR basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al TITULAR amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL WEB

EL TITULAR exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al TITULAR

Així mateix, EL TITULAR també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del TITULAR

EL TITULAR està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. RESPONSABILITAT PER LINKS

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

EL TITULAR queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació oposada en el lloc web enllaçat.

7) POLÍTICA DE PRIVACITAT

7.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Ates el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, s’informa que les dades que proporciona l’ Usuari a través dels diferents formularis de la Web seran tractades pel TITULAR, essent les seves dades de contacte les que consten més a dalt.

7.2. LES FINALITATS DEL TRACTAMENT.

Les dades proporcionades per l’Usuari seran tractades per al TITULAR segons les finalitats previstes en cadascun dels formularis de la Web, i que són les següents:

.- Les finalitats dels formularis relacionats amb l’allotjament rural RURAL JORDÀ, són les de gestionar la reserva de l’Usuari, formalitzar i executar el corresponent contracte d’allotjament i, si fos el cas, prestar a l’Usuari un millor servei i enviar-li comunicacions comercials, per correu postal i electrònic, sobre els serveis d’allotjament del TITULAR.

.- Les finalitats dels formularis relacionats amb la venda dels vins VINYA JANINE, són les de gestionar la comanda de l’Usuari, respondre les consultes de l’Usuari i, si fos el cas, prestar a l’Usuari un millor servei i enviar-li comunicacions comercials, per correu postal i electrònic, sobre els productes del TITULAR.

Les dades proporcionades es conservaran mentrestant romangui la relació contractual d’ambdues parts i fins que prescriguin totes les accions legals que es poden derivar de la formalització i execució del contracte corresponent.

Si l’Usuari otorga el seu consentiment per rebre en el futur les citades comunicacions comercials, les seves dades es conservaran durant tot el temps en que duri aquest consentiment.

 

7.3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és la necessitat del tractament per a l’execució de la relació contractual o pre-contractual en el que l’Usuari és part.

Per un altre costat, la base jurídica que empara l’enviament d’ informació comercial sobre els productes i serveis del TITULAR és el consentiment de l’Usuari. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicionarà l’execució del contracte o pre-contracte amb el TITULAR.

 

7.4. DESTINATARIS DE LES DADES.

El TITULAR pot cedir les dades de l’Usuari a les administracions i als cossos i forces de seguretat quan legalment estigui obligat i, si fos el cas, també cedirà les dades que fossin imprescindibles i necessàries als bancs per a la facturació dels productes i serveis adquirits per l’Usuari.

7.5. DRETS DE L’USUARI.

Mitjançant comunicació escrita, l’Usuari té dret a sol·licitar al TITULAR l’accés a les seves dades, la seva rectificació quan les dades siguin inexactes o la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Altres drets que té L’Usuari són els de limitació i oposició del tractament, el dret a la portabilitat de les seves dades i a presentar les reclamacions oportunes davant de l’autoritat de control, que en aquest cas és l’ ”Agencia Española de Protección de Datos”.

 

7.6. DADES DE NAVEGACIÓ I COOKIES.

Aquest Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:
• La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el lloc web, així com el temps dedicat.
• Les pàgines de destinació que ha visitat i les accions realitzades en les mateixes.
• Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

8) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al TITULAR a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

 

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

EL TITULAR es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d’Ús del present lloc web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d’Ús.